Portfel Boshqaruvi

Portfel deb, strategik maqsadlarga erishish yo’lidagi loyihalar, programmalar, kichik portfellar va operatsion faoliyatlarning guruhiga aytiladi. Portfel doirasidagi loyihalar yoki programmalar bir-biriga o’zaro yoki to’g’ridan-to’g’ri bog’liq bo’lishi talab etilmaydi. Misol uchun, “kiritilgan investitsiyalar o’zini qoplashini maksimallashtirish” s...

Batafsil...