Yopilish

Yopilish

Yopilish Protsess Guruhi loyihani, fazani yoki shartnoma bo’yicha majburiyatlarini tugatish uchun kerak bo’ladigan Loyiha Boshqaruv Protsess Guruhlari doirasidaga barcha faoliyatlarni amalga oshiruvchi protsesslardan tashkil topgandir. Ushbu Protsess Guruhi agar tugallanadigan bo’lsa, loyihani yoki loyiha fazasini yopish uchun kerak barcha Protsess...

Batafsil...

Monitor va Nazorat

Monitor va Nazorat

Monitor va Nazorat Protsess Guruhi kuzatish, tahlil qilish, loyiha rivojlanishi va unumdorligini koordinatsiya qilish, rejaga o’zgartirishlar kiritishni talab etadigan sohalarni aniqlash va shunga mos o’zgarishlarni boshlash kabilarni o’z ichiga olgan protsesslardan tashkil topgandir. Ushbu Protsess Guruhinig asosasiy foydalari shundan iboratki, bu...

Batafsil...

Bajarish

Bajarish

Bajarish Protsess Guruhi loyiha xususiyatlarini qondirish maqsadida loyiha boshqaruv rejasida belgilangan ishlarni amalga oshiruvchi protsesslardan iboratdir. Ushbu Protsess Guruhi odamlarni va resurslarni koordinatsiya qilishni, manfaatdor tomonlarning istaklarini boshqarishni, shuningdek, loyiha boshqaruv rejasiga muvofiq ravishda loyiha faoliyat...

Batafsil...

Rejalashtirish

Rejalashtirish

Rejalashtirish Protsess Guruhi to’liq tarkibni yaratish uchun zarur bo’lgan harakatlarni bajarish, maqsadlarni aniqlash va takomillashtirish, hamda ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur harakatlar ketma-ketligini ishlab chiqish kabi protsesslardan tashkil topgandir. Rejalashtirish protsesslarida loyihani boshqarish uchun kerak bo’lgan loyiha boshq...

Batafsil...