Professional va ijtimoiy javobgarlik

Professional va ijtimoiy javobgarlik

Loyiha Boshqaruv Instituti (PMI)ning Ahoq-Odob kodeksi asosiy to’rt qadriyatlarni o’z ichiga oladi: Ma’suliyatlilik Hurmat ko’rsatishlik Adolatlilik/Haqqoniylik Halollik Kodeks o’z ichiga ikki turdagi standartlarni oladi: Talab etilgan. Bular loyiha rahbarlari ularga yetishish uchun harakat qilishlari lozim bo’lgan xulq-atvor standartlaridir. Ularn...

Batafsil...